Keskkonnahoidlike ja ringhangete juhend

Kas te teadsite, et ainult 1% igapäevaselt tarbitud toodetest ja nendes sisalduvatest materjalidest on kuus kuud pärast ostmist ikka veel kasutuses? See tähendab, et 99% materjalidest, mida loodusest kaupade tootmiseks saadakse, töödeldakse ja transporditakse, visatakse kuue kuu jooksul minema! Raske on ette kujutada sellise pillava elustiili viljelemise jätkumist meie planeedil. Mida peaks senise tarbimis- ja tootmissüsteemi ümberkujundamiseks tegema?

Lahendus peitub ringmajanduses ja tarbijate ostuharjumuste muutmises. Kuna avalik sektor on väga suur tarbija, siis annab riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ühine ostujõud suurepärase võimaluse olla ringmajandusele ülemineku eeskujuks. Keskkonnahoidlike, sh ringhangete laiem kasutamine avalikus sektoris loob eeldused innovatsiooniks ning uute toodete, teenuste ja ärimudelite turule toomiseks.

See veebileht annab ülevaate ringhangetest kui keskkonnahoidlike hangete alaliigist, tutvustab ringhangete rakendamise võimalusi ja lähenemisviise ning pakub näpunäiteid nii keskkonnahoidlike hangete kui ka ringhangete korraldamiseks.

Juhendmaterjal on mõeldud eelkõige avaliku sektori otsustajatele ja kõigile ametnikele, kes on seotud toodete ja teenuste hankimisega. Veebilehel olev juhendmaterjal on allalaaditav ka pdf-failina: Ringhangete juhend.

Veebilehe on koostanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus Interreg Euroopa projekti CircPro – Nutikad ringhanked (Smart Circular Procurement) raames.