Juhendi sisu

Keskkonnahoidlike hangete ja ringhangete edukaks läbiviimiseks on oluline aru saada nende hangetega seotud mõistetest ja kontseptsioonidest ning orienteeruda keskkonnahoidlike hangete õiguslikes nõuetes. Selleks annab veebijuhend selgitava ülevaate ringmajanduse olemusest, keskkonnahoidliku hanke ja ringhanke mõistetest ja lähenemisviisidest ning hangete õiguslikust raamistikust.  

Juhendi põhiosa keskendub keskkonnahoidlike ja ringhangete sammsammulisele korraldamisele, kus antakse selgitusi ja näpunäiteid nii ringhangete strateegiliseks arendamiseks avaliku sektori organisatsioonis kui ka ringhanke praktiliseks läbiviimiseks. Ringhangete korralduse sammude juures on toodud näiteid, mis avavad vastava sammu rakendamist praktilist ja korralduslikku poolt.

Huvipakkuva teemaga tutvumiseks klõpsa kas kõrvaloleva joonise vastaval osal või allolevatel teemapealkirjadel.