Strateegiate ja poliitikainstrumentide rakendamise kava Elverumis, Norras

Norra väikelinn Elverum on sätestanud hankijate jaoks planeerimishierarhia, et detsentraliseeritud hangete puhul oleksid kõik hankijad teadlikud, kuidas eri tasandite dokumendid on omavahel seotud ja kuidas neid ellu viiakse. Elverumi linna hangete planeerimishierarhia:

  1. riiklikud õigusaktid;
  2. kohaliku omavalitsuse poliitiline dokument visiooni ja strateegiliste eesmärkidega;
  3. kohaliku omavalitsuse tegevuskavad, näiteks “Kliima- ja energiakava” (sisaldab hangetealaseid suuniseid);
  4. kohaliku omavalitsuse hankestrateegia (sisaldab ka ringhankeid), käsiraamatud ja juhendid.

LOE EDASI