Ringhanke mõiste ja lähenemisviisid

Keskkonnahoidlike hangete, sh ringhangete edukaks läbiviimiseks on oluline aru saada seotud mõistetest ja kontseptsioonidest. Samuti tuleks organisatsiooni tasandil selgeks mõelda, millist mõju soovitakse hangetega saavutada. See arusaamine aitab määratleda konkreetse hanke ulatust ning valida sobiv lähenemisviis ehk tase hanke läbiviimiseks ja hindamiskriteeriumide valimiseks. Igal juhul tuleks keskkonnahoidlikku hanget ja ringhanget vaadelda strateegilises mõistes laiemalt kui lihtsalt konkreetsete toodete ostutellimuse esitamine.