Keskkonnahoidlike ja ringhangete õiguslik raamistik

Avaliku sektori keskkonnahoidliku, sh ringhanke läbiviimist reguleerib üldine riigihangete poliitiline ja õiguslik raamistik. Seetõttu on keskkonnahoiu ja ringmajanduse põhimõtete edendamiseks oluline, et avaliku sektori hankijad orienteeruvad õigusaktidega kehtestatud nõuetes ning oskavad kasutada hankedokumentides keskkonnakaalutlusi/-kriteeriume nii, et see ei tekitaks hilisemaid õiguslikke komplikatsioone. Eestis on keskkonnahoidlike hangete vähese kasutamise üks põhjuseid just hankijate ebapiisav teadmine, kuidas õiguslikult pädevaid keskkonnahoidlikke hankeid läbi viia.