Ringmajanduse olemus

Ringmajandus kui uus majandusmudel on viimasel ajal üha enam tähelepanu leidnud nii poliitilisel tasandil kui ka äri- ja avaliku sektori organisatsioonide seas. Ringmajanduse laiem rakendamine eeldab aga seda, et uute ringsete toodete ja teenuste järele on olemas ka nõudlus. Euroopa Liidu liikmesriikide, sh ka Eesti kogemus kinnitab, et avaliku sektori ringhanked mängivad olulist rolli uutele ringsetele toodetele ja teenustele esmase turu tekitamisel. Ringhangete põhimõtete laiem rakendamine riigihangetel aitaks oluliselt edendada ringmajanduse põhimõtete levikut Eesti ettevõtetes, tuues seeläbi pikemas perspektiivis majanduslikku kasu riigile ja parandades elukeskkonna kvaliteeti.